Vad räknas som hushållstjänst och vad är RUT-avdarg

Vad är en hushållstjänst
Man har rätt till skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Som hushållsarbete räknas t.ex:

  • städning/flyttstädning/byggstädning
  • klädvård, tvätt
  • visst trädgårdsarbete (snöskottning, gräsklippning)
  • omsorgstjänster som personlig hygien och på- och avklädning
  • promenader, ledsagning till exempel till vårdinrättningar eller banken

Hushållstjänsterna skall Purchase lady era review utföras i kundens bostad eller fritidsbostad eller kundens föräldrars bostad eller fritidsbostad.

Om du är intresserad av hushållstjänster kontakta oss på Trivs http://trimsalon-marlie.nl/?p=3185 AB.

Kostnad för hushållstjänster (RUT avdrag)
Hushållsnära tjänster – RUT och tjänster som berättigar till ROT-avdrag är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år. Kunden betalar bara hälften av all husarbete. Hälften av kostnaden ersätts av Skatteverket till Trivs AB.  Maximal avdragsrätt är därmed 50 000 kr per person och år.

Observera att – När du anlitar oss för t.ex. städning skall du http://deltonalanesproshop.com/buy-cannabidiol-cost/ meddela oss om du tidigare under innevarande år haft hushållsnära tjänster eller låtit utföra arbeten i själva huset, såsom tillbyggnader eller renoveringar, som utförts av hantverkare med ROT avdrag.

Att läsa mer: http://www.skatteverket.se

 

HiRes