Om hemtjänst och hur man ansöker

Vad är hemtjänst
Hemtjänsten underlättar för dig som pga ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara av din vardag. Hemtjänsten ger stöd och hjälp med praktiska sysslor och omvårdnad i hemmet.

Exempel på de insatser man kan få hjälp med är

  • Serviceinsatser: städning och ta hand om soporna, att diska och tvätta, göra inköp och ärenden, ledsagning till vårdgivare, promenader
  • Omvårdnadsinsatser: måltider, på- och avklädning, dusch och personlig hygien, toalettbesök
  • Trygghetslarm: Man ska kunna få hjälp när något oförutsägbart inträffar till exempel om man har lätt att ramla eller blir akut sjuk.

Alla dessa insatser (utom trygghetslarm) kan du få även som tilläggstjänst utöver din hemtjänst eller om du väljer att inte ansöka hemtjänst genom kommunen. Se under hushållstjänster.

HiResAnsökan
Om du är i behov av hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggaren går igenom med dig vad du klarar på egen hand respektive vad du behöver hjälp med. Därefter får du ett så kallat biståndsbeslut på det stöd och hjälp i hemmet som du är berättigad till. Biståndshandläggaren kommer att fråga dig vilket företag du vill anlita för att utföra insatserna. Det är du själv som väljer.

Vill du ha våra tjänster så berättar du det till biståndshandläggaren. Hemtjänstavgiften är samma oavsett vilken utförare du väljer.