Specialkompetenser i hemtjänsten

Alla våra kunder skall känna sig trygga att kunna bo kvar hemma. Detta förutsätter att vi i Trivs AB har kunskap och rätt bemötande för alla med olika behov. Trivs AB hjälper alla kunder oavsett vilka behov man har. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst. Vissa kunder behöver lite mer specialist kompetens. Detta har vi i demens, psykisk ohälsa/missbruk och omvårdnad av personer i livets slut. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer och vi följer ny forskning. Vi har evidensbaserat arbetssätt hos kunder med olika diagnoser.

HiRes