Miljöarbete och hållbar utveckling i Trivs

All verksamhet planeras med tanke på långsiktighet och hållbarhet. Vi bidrar till en bättre miljö genom ett medvetet miljöarbete.iStock_000016962871Large

  • Vi källsorterar
  • Vi planerar resandet
  • Vi har systematiskt miljöarbete
  • Vår personal har kunskaper i miljöfrågor som är relevanta för verksamhetsområdet
  • Vi föredrar svan-, rättvise- och kravmärkta produkter
  • Vi lämnar gammal medicin till apoteket
  • Vi har rutin inför värmeböljor

Vi arbetar långsiktigt så att även de kommande generationerna skall må bra.