Personalkontinuitet och kontaktmannaskap

HiResMed personalkontinuitet skapar vi trygghet och trivsel. Vi arbetar för att minimera antalet personer som utför insatserna hos dig.

En av medarbetarna utses till din kontaktman. Kontaktmannen  ser till att dina behov blir tillgodosedda.